Malowane kwiaty

Kolekcja zdjęć z malowanymi kwiatami - doskonały motyw na obraz na płótnie. Znajdź swój ulubiony.

Projekt: "Akademian kompetencji ICT - INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowanie projektu nr. RPSL.07.03.03-24-03G8/15