ULALA.com.pl - WYDRUKI DO WNĘTRZ

tel. +48 798 776 810

e-mail: biuro@ulala.com.pl 


Centrum Reklamy EMBI 
Justyna Wachełko-Masłowska

ul. Dworcowa 2

44-240 Żory

NIP 651-157-02-79      Regon: 277701593

Firma zarejestowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.