ULALA.com.pl - WYDRUKI DO WNĘTRZ

tel. +48 798 776 810

e-mail: biuro@ulala.com.pl 


Centrum Reklamy EMBI 
Justyna Wachełko-Masłowska

ul. Dworcowa 2

44-240 Żory

NIP 651-157-02-79      Regon: 277701593

Firma zarejestowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.


Projekt: "Akademian kompetencji ICT - INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowanie projektu nr. RPSL.07.03.03-24-03G8/15